Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
नागरिक वडापत्र >हाम्रा बारेमा >नागरिक वडापत्र
क्र॰सं॰ सेवा शिर्षक शुल्क समय हेर्नुहोस
1 घर निर्माण, विकास कार्यका लागि सहुलियत दरले काठ दाउरा वितरण जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिको स्वीकृत कार्ययोजनामा ताेकिएको मूल्य निवेदन दिएको ६ महिना भित्र View
2 विपद प्रभावितलाई काठ दाउरा वितरण जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिको स्वीकृत कार्ययोजनामा ताेकिएको मूल्य निवेदन दिएको १ हप्ता भित्र View
3 बिरुवा वितरण निशुल्क निवेदन पेश भएकै दिन View
4 निजी वन र निजी आवादी जग्गाको काठ दाउराको स्थानान्तरण ईजाजत मुल्य अभिवृद्धि कर बिमार्का मुचुल्का पेश भई मुल्य अभिवृद्धि कर दाखिला भएको १ दिन भित्र View
5 सामुदायिक वनको काठ दाउरा बिक्री वितरण (आन्तरिक प्रयोजन) नि शुल्क फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको १ दिन भित्र View
6 काठ चिरान ईजाजत तथा स्थानान्तरण ईजाजत निशुल्क सबै प्रक्रिया पुरा भएकै दिन View
7 राष्ट्रिय वनको काठ दाउरा स्थानान्तरण ईजाजत सकार रकम, संकलन खर्च र मूल्य अभिवृद्धि कर सबै प्रक्रिया पुरा भएको १५ दिन भित्र View
8 जडीबुटी लगायत अन्य गैह्रकाष्ठ वन पैदावर संकलन र स्थानान्तरण ईजाजत वन नियमावलीमा ताेकिए बमाेजिमको मूल्यदर निरीक्षण भई पेश भएको १ दिन भित्र View
9 सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूह गठन र दर्ता निशुल्क सबै प्रक्रिया पुरा भएको १ महिना भित्र View
10 वन कार्ययोजना स्वीकृति र सामुदायिक वन हस्तान्तरण निशुल्क सबै प्रक्रिया पुरा भएको १ महिना भित्र View
11 आर्थिक कारोबार, भुक्तानी, राजश्व, तथा धराैती रकम जम्मा गर्ने, धराैटी फिर्ता गर्ने आर्थिक कार्यविधि कानूनहरु अनुसार निवेदन दिएको १ हप्ता भित्र View
12 उद्याेग र वन समूहको टाँचा दर्ता र नवीकरण नियमानुसार निवेदन दिएको १ हप्ता भित्र View
13 धार्मिक वन दर्ता निशुल्क सबै प्रक्रिया पुरा भएको १ महिना भित्र View
14 प्राविधिक सहयाेग (वन कार्ययोजना निर्माण, वृक्षारोपण लगायत) निशुल्क निवेदन पेश भएको १ महिना भित्र View