Top

नारा : सामुदायिक वन दिवस २०७६ 'सामुदायिक वनमा नवीनतम सोच उत्पादन,उद्यम र सम्वृद्धिमा जोड'

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
नागरिक वडापत्र >हाम्रा बारेमा >नागरिक वडापत्र
क्र॰सं॰ सेवा शिर्षक शुल्क समय हेर्नुहोस
1 १. सामुदायिक वन उपभोक्त्ता समूह गठन नि शुल्क प्रक्रिया पुरा भई पेश भएको ३० दिन भित्र View
2 २. सामुदायिक वन उपभोक्त्ताको बिधान दर्ता - - View
3 ३.वन कार्ययोजना स्वीकृत गरि उपभोक्त्तालाई वन हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य - - View
4 ४. सामुदायिक वनको टाँचा दर्ता - - View
5 सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन नि शुल्क - View
6 धार्मिक वन दर्ता - - View
7 सामुदायिक वनको काठ दाउरा समूह बाहिर लिलाम बिक्रि - - View
8 निजि वन दर्ता - - View
9 निजि वनको वन पैदावार कटान तथा स्थानान्तरण इजाजत - - View
10 बिरुवा वितरण View
11 स: मिल तथा बैन्ड स: को टाँचा दर्ता / नबिकरण - - View
12 स:मिलको चिरान आदेश चिरान काठ स्थानान्तरण सम्बन्धि कार्य - - View
13 पुरानो घर गोठका काठ स्थान्तरण इजाजत - - View
14 वन क्षेत्रबाट दुरी खुलाउने कार्य - - View
15 काठ दाउरा बिक्रि ( लिलाम, टि.सि.एन., आपूर्ति समिति ) - - View
16 निजि आवादीको काठ दाउरा कटान तथा स्थानान्तरण सम्बन्धि कार्य - - View
17 उजुरी निवेदनको छानबिन तथा कारबाही सम्बन्धमा - - View
18 वन तथा बन्यजन्तु संरक्षण - - View
19 प्राबिधिक सहयोग - - View