Top

नारा : "व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन "

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
तथ्याङ्गक >तथ्याङ्गक
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
167 1 बेरुजु सम्बन्धी विवरण २०६०/०६१ देखि २०७४/०७५ सम्म 2022-09-05
166 2 बेरुजु सम्बन्धी विवरण २०४९।०५०-२०७५।०७६ 2022-07-26
136 3 वातावरण संरक्षण कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
135 4 वन्यजन्तु तथा वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
134 5 राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
133 6 प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
132 7 प्रदेश वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
126 8 राष्ट्रिय वनको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दिईएको वन क्षेत्रको विवरणहरु 2021-10-26
122 9 सुनसरी जिल्लाको वन अतिक्रमण विवरण 2021-10-26
116 10 आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ सम्मको सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहको विवरण 2021-10-26
73 11 आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको काठ दाउरा उत्पादन बिक्रि र मौज्दातको विवरण 2019-08-26
72 12 आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको बिरुवा उत्पादनको विवरण 2019-08-26