Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
वार्षिक प्रगति विवरण >वार्षिक प्रगति विवरण
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
165 1 वार्षिक प्रगति २०७७।०७८ 2022-07-24
164 2 वार्षिक प्रगति २०७६।०७७ 2022-07-24
163 3 वार्षिक प्रगति २०७५।०७६ 2022-07-24
161 4 वन क्षेत्रको तथ्यांक २०७८।०७९ 2022-07-21
160 5 वार्षिक प्रगति २०७८-०७९ 2022-07-21
149 6 आव २०७७।०७८ मा जिवपैआ समितिबाट आगलागि प्रभावितहरुलाई सहुलियत काठ वितरण गरिएको नामावली 2021-12-29
124 7 वार्षिक प्रगति २०७४।२०७५ 2021-10-26
123 8 वार्षिक प्रगति २०७३।२०७४ 2021-10-26