Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
डाउनलोड >डाउनलोड
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
159 1 सुनसरी जिल्ला दररेट २०७९।०८० 2022-07-14
158 2 वन नियमावली २०७९ 2022-07-06
157 3 रामधुनी संरक्षित वन कार्ययोजना २०६९ 2022-04-25
156 4 टिम्बर ग्रेडिङ मापदण्ड 2022-03-30
148 5 नमूना कार्यालय मापदण्ड २०७३ 2021-12-11
141 6 सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका २०७१ 2021-10-29
140 7 सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ 2021-10-29
129 8 नेपालको पन्ध्रौँ योजना २०१९।०२०-२०२३।०२४ 2021-10-27
127 9 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ 2021-10-26
121 10 धरान चक्ला वन व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७३-२०८३ 2021-10-26
120 11 वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर अनुसन्धान तथा अभियोजन दिग्दर्शन २०७७ 2021-10-26
119 12 पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६-२०८१ 2021-10-26
118 13 पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना २०६४-२०६९ 2021-10-26
117 14 अपरेशनल फरेष्ट म्यानेजमेन्ट प्लान १९९६-२००१ 2021-10-26
115 15 वन विकास निर्माणका कार्यक्रमका लागि दर विश्लेषण नर्मस् २०७० 2021-10-26
114 16 नेपालको संविधान २०७२ 2021-10-26
113 17 वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ 2021-10-26
112 18 प्रदेश वन ऐन २०७७ 2021-10-26
111 19 सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०६१ 2021-10-26
110 20 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम मार्गदर्शन २०७१ 2021-10-26
109 21 सामुदायिक वनको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका २०७३ 2021-10-26
108 22 सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ 2021-10-26
106 23 निजामति कर्मचारी आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ 2021-10-26
105 24 वन ऐन २०७६ 2021-10-26
104 25 वन नीति २०७५ 2021-10-26
77 26 वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम स्थापना तथा संचालन कार्यविधि,२०७५ 2020-01-26