Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
169 1 जि.व.पै.आ.स. सुनसरीको काठ माँग निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2022-10-23
155 2 जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिको काठ माग गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना (२०७८।१०।२८) 2022-02-11
154 3 काठ लिलाम बिक्री गर्न बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी २१ दिने सूचना (२०७८।१०।०३) 2022-01-22
153 4 काठ दाउरा संकलन गर्न बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी ३० दिने सूचना (२०७८।१०।०३) 2022-01-22
147 5 भ्रष्टाचार विरुद्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर ९, २०२१ 2021-12-09
143 6 सामुदायिक वनको सुशासनमा सब डिभिजनको भूमिका 2021-11-29
142 7 कंक्रिट चिहान निर्माण नगर्नुहुन सम्बन्धमा । 2021-11-18
139 8 सामुदायिक वनको प्यान नम्बर लिनुहुन सम्बन्धमा । 2021-10-29