Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
कार्यालय परिचय >हाम्रा बारेमा >कार्यालय परिचय

यस कार्यालय तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना २०४० सालमा भएको हो । जसमा राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको जिल्ला वन नियन्त्रक १(एक) र २(दुई) जना सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी सहित ३ जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीको दरबन्दी थियो । तत्कालिन समयमा सुनसरी जिल्लामा महेन्द्रनगर, धरान र ईटहरी गरी तीन वटा ईलाका वन कार्यालयहरु थिए । ईलाका वन कार्यालयहरुमा रा.प.अ.प्र (प्रा) प्रमुख रहने गरी ईलाका वन संरक्षकको दरबन्दी थियो । हरेक ईलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ३ वटा वन ईकाई (महेन्द्रनगर ई.व.का. अन्तर्गत भरौल, चतरा, रामधुनी वन ईकाई, धरान ई.व.का. अन्तर्गत पाँचकन्या, दन्तकाली र विष्णुपादुका ईकाई र ईटहरी ई.व.का., तरहरा अन्तर्गत बुढी, सेरा र पञ्चायन) गरी जम्मा ९ वटा वन ईकाई थियो जसमा रा.प.अ.प्र.(प्रा.) ईकाई वन सहायकको दरबन्दी कायम रहेको थियो । वन सुरक्षाको लागि सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा समेत रहने व्यवस्था भएकोमा तरहरामा क्याम्प राखी सुवेदार १ सहित २४ जना सशस्त्र कर्मचारीहरुबाट समेत वन सुरक्षाको कार्य हुने गर्दथ्यो । त्यस्तै २०४५ सालको वन संगठनअनुसार जिल्ला वन नियन्त्रकको सट्टा जिल्ला वन अधिकृत र ईलाका वन संरक्षकको सट्टा ईलाका वन सहायक गरी नाम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसपछि २०५० सालमा वन संगठन परिमार्जन भई राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृत १(एक) सहित महेन्द्रनगर ईलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा रेञ्जपोष्ट र धरान ईलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा रेञ्जपोष्टहरु सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार सचिव स्तरको मिति २०७०।०६।२४ को निर्णयअनुसार जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरी (वर्ग ख (१) को सांगठनिक अनुसार साविकको ईलाका वन कार्यालयलाई सेक्टर वन कायालय र रेञ्जपोष्टलाई ईलाका वन कार्यालयमा परिणत गरी ईलाका वन कार्यालयमा पनि सहायक वन अधिकृत (रा.प.तृ. प्रा.) को व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान २०७२ बाट नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । संघीय संघीय संरचना पश्चात २०७५ सालमा वन संगठन परिमार्जन भई सेक्टर वन खारेज भई डिभिजन वन कार्यालय १, सब डिभिजन वन कार्यालय ८ र डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत योजना शाखा, वन व्यवस्थापन शाखा, सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा गरी ५ वटा शाखा रहेका छन र कुल दरबन्दी ११० जना कायम भएको छ । यस डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरी अन्तरगत तपसिल बमोजिमका ८ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन ।
 

१. पाँचकन्या सब डिभिजन वन कार्यालय, धरान तिनकुने (panchkanyasdfo@gmail.com)

२. बिष्णुपादुका सब डिभिजन वन कार्यालय, धरान, रेल्वे (bishnupadukasdfo@gmail.com)

३. बराह सब डिभिजन वन कार्यालय, चतरा (barahasdfo@gmail.com)

४. नडाहा सब डिभिजन वन कार्यालय, नडाहा (nadahasdfo@gmail.com)

५. कुमरखत सब डिभिजन वन कार्यालय, कुमरखत (kumarkhatsdfo@gmail.com)

६. तरहरा सब डिभिजन वन कार्यालय, तरहरा (taraharasdfo@gmail.com)

७. रामधुनी सब डिभिजन वन कार्यालय, चक्रघट्टी (ramdhunisdfo@gmail.com)

८. हरिनगरा सब डिभिजन वन कार्यालय, भुटाहा (harinagarasdfo@gmail.com)