Top

नारा : सामुदायिक वन दिवस २०७६ 'सामुदायिक वनमा नवीनतम सोच उत्पादन,उद्यम र सम्वृद्धिमा जोड'

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
कार्यालय परिचय >हाम्रा बारेमा >कार्यालय परिचय

२०४० सालमा साविक विराटनगर वन डिभिजनबाट अलग भई सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भएको थियो । जसमा राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको जिल्ला वन नियन्त्रक १(एक) र २(दुई) जना सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी सहित ३ जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो । ईलाका वन कार्यालय महेन्द्रनगर, धरान र ईटहरी गरी ३ (तीन) वटा ईलाका वन कार्यालयहरुमा रा.प.अ.प्र (प्रा) प्रमुख रहने गरी ईलाका वन संरक्षक र ९ वटा वन ईकाई (महेन्द्रनगर ई.व.का. अन्तर्गत भरौल, चतरा, रामधुनी वन ईकाई, धरान ई.व.का. अन्तर्गत पाँचकन्या, दन्तकाली र विष्णुपादुका ईकाई र ईटहरी ई.व.का., तरहरा अन्तर्गत बुढी, सेरा र पञ्चायन) जसमा रा.प.अ.प्र.(प्रा.) ईकाई वन सहायकको दरबन्दी कायम रहेको थियो । वन सुरक्षाको लागि सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा समेत रहने व्यवस्था भएकोमा तरहरामा क्याम्प राखी सुवेदार १ सहित २४ जना सशस्त्र कर्मचारीहरुबाट समेत वन सुरक्षाको कार्य हुने गर्दथ्यो । त्यस्तै २०४५ सालको वन संगठनअनुसार जिल्ला वन नियन्त्रकको सट्टा जिल्ला वन अधिकृत र ईलाका वन संरक्षकको सट्टा ईलाका वन सहायक गरी नाम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसपछि २०५० सालमा वन संगठन परिमार्जन भई राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृत १(एक) सहित महेन्द्रनगर ईलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा रेञ्जपोष्ट र धरान ईलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा रेञ्जपोष्टहरु सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार सचिव स्तरको मिति २०७०÷०६÷२४ को निर्णयअनुसार जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरी (वर्ग ख (१) को सांगठनिक अनुसार साविकको ईलाका वन कार्यालयलाई सेक्टर वन कायालय र रेञ्जपोष्टलाई ईलाका वन कार्यालयमा परिणत गरी ईलाका वन कार्यालयमा पनि सहायक वन अधिकृत (रा.प.तृ. प्रा.) को व्यवस्था गरियो । संघीय संरचना पश्चात २०७५ सालमा वन संगठन परिमार्जन भई सेक्टर वन खारेज भई  डिभिजन वन कार्यालय १, सब डिभिजन वन कार्यालय ८ र डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत योजना शाखा, वन व्यवस्थापन शाखा, सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा गरी ५ वटा शाखा रहेका छन र कुल दरबन्दी ११० जना कायम भएको छ । यस डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरी अन्तरगत तपसिल बमोजिमका ८ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु स्थापना गरिएको छ ।

१. पाँचकन्या सब डिभिजन वन कार्यालय, धरान तिनकुने

२. बिष्णुपादुका सब डिभिजन वन कार्यालय, धरान, रेल्वे

३. बराह सब डिभिजन वन कार्यालय, चतरा

४. नडाहा सब डिभिजन वन कार्यालय, नडाहा

५. कुमरखत सब डिभिजन वन कार्यालय, कुमरखत

६. तरहरा सब डिभिजन वन कार्यालय, तरहरा

७. रामधुनी सब डिभिजन वन कार्यालय, चक्रघट्टी

८. हरिनगरा सब डिभिजन वन कार्यालय, भुटाहा

 

समाचार