Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
सामुदायिक वनको प्यान नम्बर लिनुहुन सम्बन्धमा । > सूचना >सामुदायिक वनको प्यान नम्बर लिनुहुन सम्बन्धमा ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि २०७३ को दफा ५ अनुसार सामुदायिक वनले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय धरानबाट प्यान नं लिनुहुन सादर अनुरोध छ । सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालयहरुबाट प्यान नम्बर लिई मात्र काठ दाउरा संकलन र आर्थिक कारोबार हुन अनुराेध छ ।


डाउनलोड