Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
कंक्रिट चिहान निर्माण नगर्नुहुन सम्बन्धमा । > सूचना >कंक्रिट चिहान निर्माण नगर्नुहुन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यही मिति २०७८।०७।२९ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित "कंक्रिटको चिहानले कुरुप चारकोसे" समाचारले यस कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्सम्बन्धमा तहाँ सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत कहाँ कुन वन क्षेत्रमा चिहान क्षेत्र छ सो सम्बन्धमा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय समूहसँग समन्वय गरी समूहबाट कंक्रिट चिहान निर्माण कार्य रोक्न तथा वातावरणमैत्री रुपले मात्र चिहान निर्माण गर्न गराउने व्यवस्था हुनको लागि अनुरोध छ । पुनश्च कंक्रिट चिहान हाम्रो भूमी, वनको नाश हो यसमा न त रुख उम्रिन्छ न त जीवजन्तुलाई हुन्छ न त कुनै प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुन्छ । 


डाउनलोड