Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
सामुदायिक वनको सुशासनमा सब डिभिजनको भूमिका > समाचार >सामुदायिक वनको सुशासनमा सब डिभिजनको भूमिका

सामुदायिक वनको सुशासनमा सब डिभिजनको भूमिका (सावउसको आर्थिक कार्यविधि अनुसार )
-हरेक समूहले प्रत्येक आवमा साधारणसभाबाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी मात्र लागु गर्न त्यसमा सब डिभिजनका प्राविधिकको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने । 
- प्रशासनिक खर्चबाहेक सबै विकास कार्यमा सब डिभिजनका प्राविधिकबाट लागत ईष्टिमेट स्वीकृत गर्नुपर्ने ।
- कार्य सम्पन्न भए पछि सब डिभिजनको वन प्राविधिकले नाँप जाँच र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिनुपर्ने 
- समूहको विकास कार्य समूहका पदाधिकारीहरुले गर्न नपाउने र ठेक्का प्रक्रिया वा उपसमिति गठन गर्नुपर्ने ।
-समूहको प्यान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने ।


डाउनलोड